Mosaics Hidràulic - Mosaics Torra | Mosaicstorra

Mosaics Hidraulic

Torra Artesania fabricant  d'artesania aplicada a la rajola hidràulica.

TORRA ARTESANIA ha estat creada exclusivament per a l'elaboració artesana del mosaic hidràulic acceptant el gran repte que suposa donar a conèixer el ressorgiment d'una fabricació artesana a l'estil d'abans, però que ofereix infinites possibilitats, tan des del punt de vista arquitectònic com decoratiu. El mosaic hidràulic va aconseguir la màxima esplendor a la primeria de segle, quan es va intensificar l'activitat contructora.

Va ser llavors quan el mosaic va tenir la seva millor època, durant la qual molts arquitectes i artistes de renom, com Gaudí, Domènech i Muntaner i Puig i Cadafalch entre d'altres, van crear tot un llenguatge gràfic per al mosaic hidràulic amb els seus propis dissenys.

La fabricació del paviment hidràulic.

La fabricació del mosaic hidràulic es fa rajola per rajola de manera totalment artesana. Totes les eines, l'utillatge que intervenen en la producció són originals o una reproducció fidel dels de l'època. Els materials utilitzats per a la fabricació han estat seleccionats amb molta cura per aconseguir un producte d'alta qualitat, fins i tot s'han elevat i superat sensiblement les normes UNE establertes.

La utilitat de la "trepa"

Per realitzar el mosaic hidràulic, una vegada barrejats els diferents components amb el color, s'encaixa la trepa dins el motlle i s'assenta damunt la seva base d'acer perfectament anivellada.

El marc té una frontissa situada en un dels extrems de les diagonals i un element d'ajust o tancamen ràpid a l'altre extrem, que permet la introducció i l'extracció de la trepa.

Tot seguit s'aboquen les pestines de color en els orificis segons el dibuix o els dissenys que s'hagin d'efectuar. Com més orificis s'hagin d'omplir i més colors hi hagi, més temps necessitarà i més gran serà la dificultat, la qual cosa repercutirà en el preu final.

La barreja de productes fets servir per la seva fabricació.

La segona capa està formada per una barreja a parts iguals de sorra molt fina (no palpable) i ciment, que aplicada sobre la capa anterior o bona completament en sec absorbeic la humitat. Tot seguit, s'aplica la capa inferior, denominada també capa de gros, formada per una barreja inferior de sorra i ciment amb una proporció de 4 a 1, respectivament.

Aquesta representa la part inferior de la rajola acabada, i assegura una bona adherència al morter en el moment de la col•locació a l'obra. Per acabar, la peça es premsada per a l'extracció final.

El fraguat de les rajoles.

Les rajoles de mosaic acabades de fer es traslladen a un magatzem de cura, on hi romandran durant vint-i-quatre hores. A continuació es porten a una cambra on són mullades amb aigua, amb la finalitat d'aportar-hi la humitat necessària per obtenir un adormiment perfecte.

Una vegada obtingut el grau òptim de cura, les rajoles són empaquetades, amb la protecció adequada, protegides i es traslladen al magatzem, on estaran durant un període de vint-i-vuit dies, com a mínim.